Wie kunnen op de boerderij terecht?

  • mensen met een verstandelijke beperking
  • mensen met een autistische stoornis
  • ouderen
  • mensen met niet aangeboren hersenletsel
  • leerlingen van het speciaal onderwijs

Maximum aantal deelnemers per dag:

Bij ons genieten op dit moment gemiddeld 14 mee-werkers dagbesteding op zorgboerderij. Deze locaties ligt in het mooie dorp Meeden. In Meeden geniet men dagbesteding binnen de groenvoorziening, kinderboerderij, houtbewerking en motortechniek. Voor meer informatie of werkplek kunt u informatie opnemen met Michael en Josette Krans.

Welke zorg gaat de boerderij bieden?

  • arbeidstoeleiding
  • dagbesteding/dagverzorging

Is er nog plaats?

Er is van maandag t/m vrijdag nog plaats in de ochtend en in de middag.

De mee-werkers kunnen van maandag tot en met vrijdag dagbesteding genieten in vele gebieden en activiteiten.
Voor meer informatie en open plaatsen kunt u contact opnemen met Michael en Josette Krans. Wij staan u graag te woord.

Kwaliteitskeurmerk

In januari 2018 is het keurmerk “Kwaliteit laat je zien” aan deze boerderij verleend. De certificering omvat de dagbesteding, logeer, crisis, en vakantieopvang en kortdurend verblijf. “Wonen” is geen onderdeel van de certificering.

Jaarverslagen kwaliteitssysteem

Jaarverslag 2018: klik hier voor het jaarverslag

Jaarverslag 2017: klik hier voor het jaarverslag

Landelijk Klachten regeling Landbouw en Zorg

Zorgboerderij de Rode Esdoorn heeft een klachtenreglement en is sinds januari 2016 aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie Landbouw en Zorg en de Erkende Geschillencommissie Landbouw en Zorg.

Verbinding landbouw en zorg

De zorgboerderij is zelfstandig en heeft een samenwerkingsverband met een instelling of organisatie die mee-werkers aanlevert.
De Rode Esdoorn VOF is zelfstandig en vanuit een aantal instanties waar onder gemeentes worden mee-werkers geplaatst. Mee-werkers binnen z.i.n( zorg in natura)en mee-werkers met een p.g.b(persoonsgebonden budget) kunnen terecht bij zorgboerderij de Rode Esdoorn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michael en Josette Krans. Wij helpen u graag.